Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Pháp Lý

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm bồi thường do lỗi, sơ xuất khi thực hiện Dịch vụ chuyên nghiệp đối với các khiếu nại của Bên thứ ba.

 

 

Hotline: 1900 54 54 35

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với các Chi nhánh, văn phòng, đại diện của Bảo hiểm AAA để được tư vấn cụ thể hơn hoặc
liên hệ Đường dây nóng 190

Trách nhiệm nghề nghiệp:

  • Thiệt hại và chi phí khiếu nại mà Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm pháp lý thanh toán cho các khiếu nại lần đầu tiên phát sinh từ bất cứ hành động cẩu thả, lỗi hay thiếu sót nào của Người được bảo hiểm trong việc thực hiện hoặc việc không thực hiện được Dịch vụ chuyên nghiệp của mình.

Trách nhiệm dân sự:

  • Thiệt hại và chi phí khiếu nại mà Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm pháp lý thanh toán cho các khiếu nại lần đầu tiên được lập chống lại Người được bảo hiểm, cho các tổn thương thân thể hay thiệt hại tài sản gây ra bởi một sự cố bất ngờ không lường trước được.

0 545435 để được hỗ trợ.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Phí bảo hiểm phụ thuộc: Hệ thống qui trình, nội qui của cơ sở tham gia bảo hiểm, Trình độ quản lý, Lịch sử tổn thất, Mức trách nhiệm bảo hiểm, Mức khấu trừ và một số yếu tố khác.

Sản phẩm đã xem