Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Kiến Trúc Sư & Kỹ Sư Tư Vấn

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường khi thực hiện nghề nghiệp chuyên môn đối với các khiếu nại bồi thường liên quan đến việc thực hiện nghề nghiệp chuyên môn đó.

 

Hotline: 1900 54 54 35

2. Phạm vi

Các chi phí của Người được bảo hiểm là:

  • Chi phí bồi thường thiệt hại được Bảo hiểm AAA chấp thuận;
  • Chi phí phát sinh từ hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm;
  • Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật hoặc các Giám đốc công trình xây dựng.

3. Phí bảo hiểm

Tùy thuộc vào loại công trình, địa điểm, khả năng phòng ngừa thiệt hại, trình độ quản lý,  kinh nghiệm thực hiện  và các yếu tố liên quan khác mà mức phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở phụ lục 8 về biểu phí bảo hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Tiêu đề Tab

Sản phẩm đã xem