Giỏ hàng

Bảo Hiểm TNDS Tàu Biển

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu biển hoạt động quốc tế hay bảo hiểm P&I, là bảo hiểm cho các chi phí mà theo luật của nước sở tại qui định, chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu có trách nhiệm chi trả cho chủ  hàng hóa được chuyên chở trên tàu đó hay cho một bên thứ ba khác mà phát sinh trong quá trình hoạt động của tàu biển.

Hotline: 1900 54 54 35

2. Phạm vi

  • Trách nhiệm về thương tật, ốm đau, chết của thuyền viên, hành khách, người tham gia làm hàng trên tàu và người thứ ba khác;
  • Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở;
  • Trách nhiệm đâm va;
  • Trách nhiệm về ô nhiễm, tiền phạt;
  • Các trách nhiệm khác theo luật lệ của nơi phát sinh sự cố.
Tiêu đề Tab

3. Phí bảo hiểm

Bảo hiểm AAA làm việc với một số Hội P&I quốc tế phổ biến tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ Bảo hiểm AAA để có thêm thông tin

Sản phẩm đã xem