Giỏ hàng

Bảo Hiểm TNDS Tàu Biển

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu biển hoạt động quốc tế hay bảo hiểm P&I, là bảo hiểm cho các chi phí mà theo luật của nước sở tại qui định, chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu có trách nhiệm chi trả cho chủ  hàng hóa được chuyên chở trên tàu đó hay cho một bên thứ ba khác mà phát sinh trong quá trình hoạt động của tàu biển.

Hotline: 1900 54 54 35
  • Trách nhiệm về thương tật, ốm đau, chết của thuyền viên, hành khách, người tham gia làm hàng trên tàu và người thứ ba khác;
  • Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở;
  • Trách nhiệm đâm va;
  • Trách nhiệm về ô nhiễm, tiền phạt;
  • Các trách nhiệm khác theo luật lệ của nơi phát sinh sự cố.

Bồi thường những chi phí phát sinh từ tai nạn của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo Luật pháp hoặc theo quyết định của Tòa án ví dụ như chi phí tẩy rửa ô nhiễm, thắp sáng xác tàu đắm, trợ giúp cứu nạn.

Bồi thường Trách nhiệm theo quy định của pháp luật do tàu được bảo hiểm gây ra trong quá trình hành thủy như đâm va, gây thiệt hại cho tài sản và thân thể của bên thứ ba, trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở.

Bảo hiểm AAA làm việc với một số Hội P&I quốc tế phổ biến tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ Bảo hiểm AAA để có thêm thông tin.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Sản phẩm đã xem