Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Của Chủ Xe Ô Tô

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe ô tô tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hotline: 1900 54 54 35

2. Phạm vi bảo hiểm

Thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe cơ giới gây ra.

3. Quyền lợi bảo hiểm

  • Bồi thường thương tật, thiệt hại về người;
  • Bồi thường thiệt hại về tài sản;
  • Bảo hiểm AAA sẽ thay mặt chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản, cho hành khách với mức tối đa như sau:
    • Về người: 100.000.000 đồng/người/vụ.
    • Về tài sản: 100.000.000 đồng/vụ tai nạn.

4. Quy tắc bảo hiểm và Phí bảo hiểm

Thông tư số 22/2016/TT-BTC: quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới & Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô.

Tiêu đề Tab

5. Tài liệu

Sản phẩm đã xem