Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Của Chủ Xe Ô Tô

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe ô tô tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hotline: 1900 54 54 35

Phạm vi bảo hiểm

Thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe cơ giới gây ra.

Quy tắc bảo hiểm và Phí bảo hiểm

Thông tư số 22/2016/TT-BTC: quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới & Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô.

  • Bồi thường thương tật, thiệt hại về người;
  • Bồi thường thiệt hại về tài sản;
  • Bảo hiểm AAA sẽ thay mặt chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản, cho hành khách với mức tối đa như sau:
    • Về người: 100.000.000 đồng/người/vụ.
    • Về tài sản: 100.000.000 đồng/vụ tai nạn.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

  • Phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới / 365 (ngày) x Thời gian bảo hiểm (ngày).
  • Trường hợp thời hạn bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống thì phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng:

Phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới / 12 (tháng).

Sản phẩm đã xem