Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Của Chủ Xe Ô Tô

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
|
Loại: Bảo hiểm
|

Đối tượng bảo hiểm

Lái, phụ xe và những người khác được chở trên xe (gọi chung là Người Được Bảo Hiểm) bị thiệt hại tử vong hay thương tật thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Hotline: 1900 54 54 35

Bảo Hiểm AAA sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán đối với:

  • Thiệt hại do kết quả của hành động cố ý hoặc sai sót cố ý của Người Được Bảo Hiểm mà Người Được Bảo Hiểm đã phải lường trước dựa trên tính chất và bối cảnh của hành động hoặc sai sót đó;
  • Thiệt hại của Lái xe khi điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không hợp lệ;
  • Thiệt hại phát sinh do Người Được Bảo Hiểm trong tình trạng bị ảnh hưởng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác gây ra tai nạn.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Trường hợp Người Được Bảo Hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi và trách nhiệm bảo hiểm, Bảo Hiểm AAA sẽ trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm;

Trường hợp Người Được Bảo Hiểm bị thương tật thân thể, Bảo Hiểm AAA sẽ Chi trả tiền bảo hiểm theo quy định sau:

  • Số tiền bảo hiểm dưới 20.000.000 đồng: Chi trả theo “Bảng Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” ban hành theo Quyết định số 05/TCBH ngày 02/ 01/ 1993 của Bộ Tài chính;
  • Số tiền bảo hiểm từ 20.000.000 đồng trở lên:
    •  Đối với những trường hợp Thương tật tạm thời: Chi trả các chi phí thuốc men, nằm viện, phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ điều trị và chi phí bồi dưỡng người bị thương trong thời gian điều trị thương tật tại cơ sở y tế (tối đa không vượt quá 0,1% Số tiền bảo hiểm/ ngày). Tổng số tiền chi trả bảo hiểm không vượt quá mức trả theo tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định cho trường hợp thương tật đó tại “Bảng Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” kèm theo Quyết định số 05/TCBH ngày 02/ 01/1993 của Bộ Tài chính;
    • Đối với những trường hợp Thương tật vĩnh viễn: Chi trả theo “Bảng Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” quy định tại Bảng 05/ TCBH nói trên.
  • Trường hợp bị tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người Được Bảo Hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó. Bảo Hiểm AAA sẽ chi trả phần chênh lệch giữa Số tiền bảo hiểm được ghi trong Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm và Số tiền bảo hiểm đã chi trả trước đó.

Với điều kiện, nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế ngồi trên xe (không bao gồm trẻ em dưới 07 tuổi) lớn hơn số Người Được Bảo Hiểm được ghi trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm thì mức trả tiền bảo hiểm của Bảo Hiểm AAA sẽ giảm theo tỉ lệ giữa số Người Được Bảo Hiểm và số người thực tế được chở trên xe.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Sản phẩm đã xem