Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của người tham gia bảo hiểm phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Hotline: 1900 54 54 35

Các chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với đối với Bên thứ ba cho:

 • Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau),
 • Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản
 • Các phí tổn và chi phí kiện tụng có liên quan đến sự kiện bảo hiểm.

Bảo Hiểm AAA sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

 • Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
  • Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau);
  • Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong phần mô tả rủi ro ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.
 • Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
  • Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;
  • Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Hiểm AAA đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm này.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Phí bảo hiểm phụ thuộc theo Ngành nghề yêu cầu bảo hiểm, Hệ thống qui trình, nội qui của cơ sở tham gia bảo hiểm, Trình độ quản lý, Lịch sử tổn thất, Mức trách nhiệm bảo hiểm, Mức khấu trừ  và một số yếu tố khác.

Sản phẩm đã xem