Giỏ hàng

Bảo Hiểm TNDS Của Chủ Xe Đối Với Hàng Hóa Vận Chuyển Trên Xe

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Phạm vi bảo hiểm

Những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe xảy ra do:

  • Những tai nạn bất ngờ, bất khả kháng trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; Hoả hoạn, cháy, nổ; Bị các vật thể khác rơi hoặc va chạm vào;
  • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
  • Các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất thêm cho hàng hóa; bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
Hotline: 1900 54 54 35

2.  Quyền lợi bảo hiểm

Bồi thường cho Chủ xe cơ giới các khoản tiền mà Chủ xe cơ giới có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho Chủ hàng, theo Bộ Luật dân sự và các qui định khác về những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe.

Tiêu đề Tab

3. Quy tắc bảo hiểm – Biểu mẫu – Phí bảo hiểm

  • Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô;
  • Giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm;
  • Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm = 0.55% x Số tiền bảo hiểm x Số tấn

Sản phẩm đã xem