Giỏ hàng

Bảo Hiểm Tai Nạn Lái Phụ Xe & Người Ngồi Trên Xe

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng bảo hiểm

Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới.

2. Phạm vi bảo hiểm

Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Hotline: 1900 54 54 35

3. Quyền lợi bảo hiểm

 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm AAA sẽ trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể, Bảo hiểm AAA sẽ chi trả tiền bảo hiểm theo quy định sau:
  • Số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 triệu đồng/người vụ: Chi trả theo “Bảng Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” ban hành theo Quyết định số 05/TCBH ngày 02/ 01/ 1993 của Bộ Tài chính.
  • Số tiền bảo hiểm bằng từ 20 triệu đồng/người vụ:
   • Thương tật tạm thời: Chi trả theo “Bảng Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”.
   • Thương tật vĩnh viễn: chi trả theo các Chi phí y tế.
Tiêu đề Tab

4. Quy tắc bảo hiểm – Biểu mẫu – Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = 0.1% x Số tiền bảo hiểm x Số người

Sản phẩm đã xem