Giỏ hàng

Bảo Hiểm Tai Nạn Học Sinh

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm

  • Học sinh trường tiểu học, phổ thông cơ sở, trung học.
  • Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
  • Tham gia bảo hiểm theo hình thức tập thể: lớp, trường

Bảo hiểm AAA không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:

  1. Những học sinh bị bệnh thần kinh, tâm thần;
  2. Những học sinh bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
Hotline: 1900 54 54 35

2. Phạm vi bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm là những tai nạn bất ngờ xảy ra đối với Người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam:

  • Tử vong;
  • Thương tật vĩnh viễn;
  • Thương tật tạm thời.
Tiêu đề Tab
  • Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người; Tải về
  • Mẫu giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm và danh sách tham gia; Tải về

Sản phẩm đã xem