Giỏ hàng

Bảo Hiểm Tai Nạn Hộ Sử Dụng Điện

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng được bảo hiểm

Tất cả các thành viên trong gia đình có cùng hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại và/hoặc mở rộng cho các thành viên khác trong gia đình không có tên trong hộ khẩu nhưng sống chung với chủ hộ sử dụng điện với điều kiện có kê khai danh sách tham gia theo mẫu của Bảo Hiểm AAA.

Hotline: 1900 54 54 35

2. Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho trường hợp chết và thương tật thân thể do:

  • Ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện trong lãnh thổ Việt Nam;
  • Hành động cứu người và tài sản cộng đồng bị chết/thương tật do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện.

3. Phí bảo hiểm

  • Phí bảo hiểm = 0.28% x Số tiền bảo hiểm/Hộ (Số lượng người tối đa 10 người);
  • Từ người tham gia thứ 11, mỗi người sẽ áp dụng phụ phí 0.04% x Số tiền bảo hiểm/người;
  • Số tiền bảo hiểm: Từ 10.000.000VND đến 100.000.000VND/1 người/1 vụ.
Tiêu đề Tab

4. Tài liệu

Sản phẩm đã xem