Giỏ hàng

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

Đối tượng bảo hiểm

Công trình đang chuẩn bị xây dựng bao gồm:

 • Các công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
 • Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
 • Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
 • Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
 • Trách nhiệm phát sinh đối với bên thứ ba bị ảnh hưởng trực tiếp từ công trình xây dựng nêu trên.
Hotline: 1900 54 54 35

Bảo hiểm cho các thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước cho chính công trình do các nguyên nhân:

 • Hỏa hoạn, sét, nổ hóa học, trộm, cướp;
 • Nổ vật lý, đoản mạch, các nguyên nhân về điện;
 • Động đất, lũ, lụt;
 • Bão, băng tuyết;
 • Hành động ác ý, bất cẩn, sơ xuất, thiếu kỹ năng;
 • Khuyết tật nguyên vật liệu, tay nghề kém (chỉ bảo hiểm thiệt hại hậu quả).

Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba về:

 • Thương tật thân thể và tài sản của người thứ ba;
 • Các chi phí pháp lý mà người thứ ba đòi được từ người được bảo hiểm.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Tùy thuộc vào loại công trình, địa điểm, khả năng phòng ngừa thiệt hại, trình độ quản lý, trang bị xây dựng  và các yếu tố liên quan khác mà mức phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở phụ lục 7 về biểu phí bảo hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Sản phẩm đã xem