Giỏ hàng

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

Đối tượng bảo hiểm

Công trình hoặc cấu trúc máy đang chuẩn bị lắp đặt và chạy thử bao gồm:

 • Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;
 • Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp;
 • Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp;
 • Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường và thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;
 • Trách nhiệm đối với người thứ ba (chỉ bảo hiểm khi đã tham gia phần bảo hiểm thi công công trình);
 • Trách nhiệm phát sinh đối với bên thứ ba bị ảnh hưởng trực tiếp từ công trình lắt đặt nêu trên.
Hotline: 1900 54 54 35
 • Bảo hiểm cho Người được bảo hiểm các thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước được trong quá trình lắp dựng thiết bị mà bị thiệt hại do các nguyên nhân:

  • Hỏa hoạn, sét, nổ hóa học, trộm, cướp;
  • Nổ vật lý, đoản mạch, các nguyên nhân về điện;
  • Động đất, lũ, lụt;
  • Bão, băng tuyết;
  • Hành động ác ý, bất cẩn, sơ xuất, thiếu kỹ năng;
  • Thiệt hại trong khi chạy thử;
  • Tổn thất vật chất tài sản xung quanh thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư (với điều kiện được ghi trên giấy chứng nhận).

  Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba về:

  • Thương tật thân thể và tài sản của người thứ ba;
  • Các chi phí pháp lý mà người thứ ba đòi được từ người được bảo hiểm.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Tùy thuộc vào loại công trình, địa điểm, khả năng phòng ngừa thiệt hại, trình độ quản lý, trang bị xây dựng  và các yếu tố liên quan khác mà mức phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở phụ lục 7 về biểu phí bảo hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Sản phẩm đã xem