Giỏ hàng

Bảo Hiểm Kết Hợp Con Người

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các công dân Việt Nam đang công tác học tập, sinh sống trong lãnh thổ tại Việt Nam từ 16 đến 60 tuổi.

Bảo hiểm AAA không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:

 • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần;
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
 • Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.
  Hotline: 1900 54 54 35

  Bảo hiểm là những rủi ro bất ngờ xảy ra đối với Người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam.

  1. Điều kiện A: Tử vong do ốm đau, bệnh tật;
  2. Điều kiện B: Tử vong hoặc thương tật do tai nạn;
  3. Điều kiện C: Nằm viện hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

  Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

  Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm AAA trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị như sau:

  • Đối với trường hợp nằm viện điều trị bằng phương pháp tây y:
   • 10 ngày đầu tiên : trả 0,50% số tiền bảo hiểm/ngày;
   • 20 ngày tiếp theo: trả 0,30% số tiền bảo hiểm/ngày;
   • 30 ngày tiếp theo: trả 0,20% số tiền bảo hiểm/ngày.
  • Đối với trường hợp nằm viện điều trị bằng phương pháp đông y:
   • 10 ngày đầu tiên : trả 0,20% số tiền bảo hiểm/ngày;
   • 20 ngày tiếp theo: trả 0,15% số tiền bảo hiểm/ngày;
   • 30 ngày tiếp theo: trả 0,10% số tiền bảo hiểm/ngày.
  • Đối với trường hợp nằm viện điều trị những bệnh đặc biệt:
   • 10 ngày đầu tiên : trả 0,30% số tiền bảo hiểm/ngày;
   • 20 ngày tiếp theo: trả 0,20% số tiền bảo hiểm/ngày;
   • 30 ngày tiếp theo: trả 0,15% số tiền bảo hiểm/ngày.

  Số ngày trả trợ cấp nằm viện trong năm được tính liên tục không phụ thuộc vào số lần nằm viện và tối đa không quá 60 ngày/năm bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo hiểm ngắn hạn (dưới 01 năm), quyền lợi bảo hiểm nói trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tháng tham gia bảo hiểm và 12 tháng.

  Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm AAA trả tiền trợ cấp phẫu thuật theo "Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật" trong phần tài liệu đính kèm.

  • Quy tắc bảo hiểm kết hợp con người; Tải về
  • Mẫu giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm và danh sách tham gia; Tải về

  Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

  Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

  Sản phẩm đã xem