Giỏ hàng

Bảo Hiểm Dư Nợ Tín Dụng Cá Nhân

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

I. Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các công dân Việt Nam đang công tác học tập, sinh sống trong lãnh thổ tại Việt Nam, tối thiểu 18 (mười tám) tuổi và tối đa 60 (sáu mươi) tuổi vào ngày bắt đầu bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, đã hoặc đang xin cấp khoản vay cán nhân tại Tổ chức tín dụng.

Những trường hợp trên 60 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm khi có sự đồng ý của Bảo hiểm AAA qua đánh giá rủi ro, số tiền vay và phương thức thanh toán.

Bảo hiểm AAA không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:
a) Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần;
b) Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
c) Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.

Hotline: 1900 54 54 35

2. Phạm vi bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm là những rủi ro bất ngờ xảy ra đối với Người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam

  • Tử vong do tai nạn, do ốm đau bệnh tật;
  • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn;
  • Mất tích.
Tiêu đề Tab
  • Quy tắc bảo hiểm dư nợ tín dụng cá nhân; Tải về
  • Mẫu giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm. Tải về

Sản phẩm đã xem