Giỏ hàng

Bảo Hiểm Công Trình Dân Dụng Đã Hoàn Thành

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng bảo hiểm

Các công trình dân dụng đã hoàn tất công tác xây lắp và đưa vào phục vụ bao gồm và không giới hạn trong các công trình sau:

 • Công trình cấp/thoát nước đô thị;
 • Công trình cấp điện/chiếu sáng đô thị;
 • Công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị;
 • Công trình thông tin đô thị;
 • Thu gom, xử lý chất thải rắn;
 • Công trình giao thông đô thị;
 • Các công trình dân dụng khác.
Hotline: 1900 54 54 35

2. Phạm vi

Thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước được trong quá trình sử dụng công trình mà bị tổn hại do các nguyên nhân:

 • Hỏa hoạn, sét, nổ, va chạm của các phương tiện trên bờ, dưới nước;
 • Va chạm của máy bay hoặc các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên đó;
 • Động đất, núi lửa, sóng thần;
 • Giông bão (sự di chuyển của gió với tốc độ từ cấp 8 trở lên theo thang độ Beaufort);
 • Lũ lụt, tác động của sóng hay nước;
 • Đất sụt, đất lở, đá lở hay những di chuyển khác của đất;
 • Sương giá, tuyết lở, băng;
 • Sự phá hoại không có tổ chức.

3. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm tăng giảm theo Ngành nghề,  Loại công trình; Thời hạn bảo hiểm; Khu vực địa lý; Số năm sử dụng; Chế độ bảo dưỡng; Mức khấu trừ;

Tiêu đề Tab

Sản phẩm đã xem