Giỏ hàng

Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Của Chủ Xe Máy & Xe Cơ Giới

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

  • Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Quyền lợi bảo hiểm:

Bảo hiểm AAA sẽ thay mặt chủ xe:

  • Bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra;
  • Bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản, cho hành khách với mức tối đa như sau:
  • Về người: 100.000.000 đồng/người/vụ;
  • Về tài sản: 50.000.000 đồng/vụ.


 

Hotline: 1900 54 54 35

2. Bảo hiểm Tai nạn Người ngồi trên xe

2.1 Đối tượng bảo hiểm:

  • Lái xe và những người khác được chở trên xe mô tô, xe máy.

2.2 Phạm vi bảo hiểm:

  • Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn trong khi: xe đang hoạt động, đang lên xuống xe, qua cầu, qua đò, qua phà.

2.3 Quyền lợi bảo hiểm:

  • Trường hợp chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Trường hợp bị thương tật vĩnh viễn hoặc tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: chi trả tiền theo tỷ lệ % số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm số 05/TCBH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.

3. Quy tắc bảo hiểm & Phí bảo hiểm

  • Thông tư số 22/2016/TT-BTC: quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

Tiêu đề Tab

Sản phẩm đã xem