Giỏ hàng

Bảo Hiểm AAA Công Bố Sản Phẩm Mới

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
|
Loại: Bảo hiểm
|

Căn cứ theo CV số 14564/BTC-QLBH và việc chấp thuận đăng ký sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô và Quyết định số 14/2018/QĐ-AAA ngày 20/12/2018 về việc ban hành quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô, Bảo Hiểm AAA công bố sản phẩm được phép triển khai  quy định tại Khoản 7, Điều 39 Nghị Định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ. Xin vui lòng tham khảo sản phẩm công bố theo file đính kèm.

Hotline: 1900 54 54 35
Tiêu đề Tab
Tiêu đề Tab

Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe oto. Tải về

Sản phẩm đã xem