Giỏ hàng

Trưởng phòng Bồi thường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tiếp nhận khiếu nại, liên hệ hướng dẫn khách hàng về các trường hợp tổn thất bảo hiểm tài sản, kỹ thuật, hàng hải ….
 • Xem xét, đánh giá sơ bộ tổn thất, trình lãnh đạo, đề xuất giám định độc lập
 • Tính toán giá trị tổn thất, xem xét phạm vi bảo hiểm
 • Thông báo kết quả giải quyết sang bộ phận Tái bảo hiểm
 • Phối hợp với bộ phận pháp chế về việc tranh chấp hoặc để truy đòi lại bên thứ ba (nếu có)
 • Cập nhật thông tin kết quả giải quyết đến các đơn vị liên quan như phòng Nghiệp vụ, Tái bảo hiểm và Kinh doanh
 • Lập báo cáo hàng tháng gửi các bộ phận liên quan
 • Xem xét các hồ sơ liên quan về bồi thường của bộ phận tái bảo hiểm về Tài sản, Kỹ thuật, Hàng hải
 • Theo dõi các chỉ số bồi thường và tham mưu các ứng xử phù hợp trong hoạt động kinh doanh chung của Cty

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, thanh toán bồi thường, giám định bồi thường
 • Nắm vững kiến thức nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản, Kỹ thuật, Hàng hải
 • Kỹ năng đàm phán thương thảo
 • Tốt nghiệp ngành bảo hiểm hoặc các ngành có liên quan