Giỏ hàng

Software Developer

Nhiệm vụ chính

  • Duy trì, phát triển, giám sát và hỗ trợ việc sử dụng ứng dụng web trong doanh nghiệp
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan, thành viên dự án và nhà cung cấp để hoàn thành các dự án phát triển hệ thống
  • Xử lý các sự cố hệ thống và đảm bảo hệ thống bảo trì hoạt động hiệu quả
  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận khác trong công ty để đáp ứng các hoạt động hàng ngày của họ
  • Báo cáo kịp thời cho người quản lý trực tiếp về các vấn đề và yêu cầu từ người dùng.

Trình độ, bằng cấp

Trình độ đại học (BA) về Khoa học Máy tính hoặc bằng cấp liên quan.

Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm

  • 1 đến 2 năm kinh nghiệm
  • Có kinh nghiệm hoặc có kiến thức sử dụng: ASP.NET, SQL Server.
  • Sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình JavaScript, C#.