Giỏ hàng

IT Application Management

PHÚC LỢI

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản trị ứng dụng:

 • Quản trị và vận hành hằng ngày các ứng dụng của công ty theo đúng qui trình và tiêu chuẩn quản lý ứng dụng của công ty được ban hành
 • Hỗ trợ trực tiếp người dùng: hỗ trợ sử dụng, sửa lỗi, xuất báo cáo
 • Theo dõi và quan sát hoạt động hệ thống nhằm đảm bảo tính an toàn, sẵn sàng và bảo mật
 • Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng định kỳ, cập nhật các bản vá lỗi, bản nâng cấp
 • Phân tích yêu cầu thay đổi từ người dùng, làm việc với các nhóm nội bộ và đối tác liên quan để thực thi thay đổi
 • Và các công việc khác liên quan

Dự án Công nghệ thông tin:

 • Làm việc với các phòng ban liên quan để thu thập yêu cầu nghiệp vụ, thực hiện phân tích và tài liệu hóa các nội dung liên quan
 • Phối hợp với nhóm kỹ thuật, nhóm Dự án trong việc kiểm tra và kiểm thử ứng dụng
 • Tham gia vào công tác huấn luyện, đào tạo và chuyển giao phần mềm/ ứng dụng

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • 1 đến 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
 • Sử dụng một số tool như Mindmap, Visio (lợi thế)
 • Sử dụng tốt công cụ PL/SQL, ngôn ngữ C#, các tool liên quan đến Oracle (lợi thế)

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 23 - 26