Giỏ hàng

Chuyên viên Nghiệp vụ - Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

PHÚC LỢI

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hứng thú và hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm, luôn học hỏi so sánh điểu khoản, phí, biểu mẫu, qui trình luật liên quan.
 • Tổng hợp thông tin và kiến thức về bảo hiểm nhằm báo cáo và thực hiên đào tạo
 • Hướng dẫn hệ thống nhân viên khai thác về qui trình/ qui định khai thác, trình tự thực hiện Hợp đồng Bảo hiểm Tài sản;
 • Kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng Bảo hiểm Tài sản trên hệ thống, đưa ra ý kiến đánh giá trong quá trình hệ thống khai thác thực hiện hợp đồng trên cơ sở qui trình của công ty;
 • Tư vấn, giải thích và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sản phẩm Bảo hiểm Tài sản với hệ thống kinh doanh
 • Theo dõi tiến độ thực hiện Hợp đồng Bảo hiểm Tài sản và điều chỉnh các sai phạm trong quá trình khai thác;
 • Hướng dẫn và phối hợp hệ thống khai thác trong quá trình thực hiện yêu cầu sửa đổi bổ sung Hợp đồng Bảo hiểm Tài sản. Nhập liệu hợp đồng/ Thực hiện sửa đổi bổ sung hợp đồng bảo hiểm;
 • Đề xuất phương án xử lý và/ hoặc báo cáo các vướng mắc của hệ thống khai thác cho cấp cao hơn để hổ trợ kịp thời;
 • Các công việc liên quan khác theo phân công của trưởng bộ phận.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên ngành Bảo hiểm hoặc các ngành thuộc khối Kinh tế
 • Tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (tài sản kỹ thuật)
 • Kỹ năng office văn phòng, tiếng Anh
 • Giao tiếp tốt, biết lắng nghe và biết ngắt lời đúng lúc
 • Hòa đồng và biết chịu trách nhiệm, cẩn thận và chăm chỉ

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 25 - 45