Giỏ hàng

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

Mục tiêu công việc

Thực hiện kiểm toán kỹ thuật, vận hành, tài chính và tuân thủ tại AAA với các chính sách, quy trình và quy định được lựa chọn để đánh giá và tăng hiệu quả hoặc hiệu quả của các hệ thống kiểm soát kiểm toán nội bộ, nhằm thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tốt nhằm đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của AAA.

Nhiệm vụ chính

 • Hỗ trợ Quản lý kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán / kiểm toán hàng năm dựa trên rủi ro.
 • Tiến hành kiểm toán để đánh giá kiểm soát, hiệu quả hoạt động, kỹ thuật và tuân thủ các chính sách, thủ tục và quy định.
 • Báo cáo kết quả cho Quản lý kiểm toán nội bộ.
 • Xem xét và nâng cao thủ tục Kiểm toán nội bộ.
 • Đánh giá hệ thống quản trị và quản lý rủi ro hiện tại, nhận xét về phản ứng với rủi ro mới và đề xuất những phát triển mới.
 • Thực hiện, kiểm tra và kiểm soát trong các hệ thống tổ chức, đảm bảo hiệu quả hoạt động và kỹ thuật.
 • Cung cấp cho quản lý cái nhìn rõ ràng về các rủi ro tồn đọng trong đó các biện pháp kiểm soát hiện tại là không thỏa đáng.
 • Cập nhật và theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị.
 • Đảm bảo lĩnh vực kiểm toán được thực hiện một cách kịp thời.
 • Thực hiện các công việc khi có yêu cầu từ quản lý.

Trình độ, bằng cấp

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan
 • Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm (Ưu tiên lĩnh vực Bảo hiểm, Ngân hàng hoặc Tài chính).
 • Tiếng anh giao tiếp tốt (Nói và Viết).
 • Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo và giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian