Giỏ hàng

Application Management - Application Engineer

Nhiệm vụ chính 

1. Quản trị ứng dụng:

 • Quản trị và vận hành hằng ngày các ứng dụng của công ty theo đúng qui trình và tiêu chuẩn quản lý ứng dụng của công ty được ban hành (sẽ trao đổi khi phỏng vấn).
 • Hỗ trợ trực tiếp người dùng: hỗ trợ sử dụng, sửa lỗi, xuất báo cáo …
 • Theo dõi và quan sát hoạt động hệ thống nhằm đảm bảo tính an toàn, sẵn sàng và bảo mật.
 • Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng định kỳ, cập nhật các bản vá lỗi, bản nâng cấp …
 • Phân tích yêu cầu thay đổi từ người dùng, làm việc với các nhóm nội bộ và đối tác liên quan để thực thi thay đổi.
 • Và các công việc khác liên quan.

2. Dự án Công nghệ thông tin:

 • Làm việc với các phòng ban liên quan, để thu thập yêu cầu nghiệp vụ, thực hiện phân tích và tài liệu hóa các nội dung liên quan.
 • Phối hợp với nhóm kỹ thuật, nhóm Dự án trong việc kiểm tra và kiểm thử ứng dụng.
 • Tham gia vào công tác huấn luyện, đào tạo và chuyển giao phần mềm/ứng dụng

Trình độ, bằng cấp

 • Có kinh nghiệm phân tích, lấy yêu cầu phục vụ cho các dự án CNTT.
 • Có thể sưu liệu (documentation) cho các dự án: change request, to-do list,...
 • Sử dụng một số tool như Mindmap, Visio (lợi thế)
 • Sử dụng tốt công cụ PL/SQL, ngôn ngữ C#, các tool liên quan đến Oracle (lợi thế)

Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm

 • Có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm trong công việc.
 • Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao.
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và tư duy tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Nhiệt tình, sáng tạo và chủ động trong công việc.