Giỏ hàng

Bảo hiểm rủi ro xây dựng AAA - giải pháp bảo vệ các công trình xây dựng

Cùng với xu hướng phát triển của kinh tế nước nhà, ngành xây dựng cũng bùng nổ với các khu đô thị mới, khu cao ốc văn phòng, công trình cầu, đường, nhà máy… trên khắp cả nước. Đối với doanh nghiệp xây dựng, nguy cơ xảy ra rủi ro trong quá trình thi công là luôn hiện hữu. Chính vì vậy, việc giảm thiểu nguy cơ, cũng như những thiệt hại không may xảy ra cần phải được đặt lên hàng đầu.

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng (CAR) cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho mọi tổn thất liên quan đến công việc thi công xây dựng, trang thiết bị, máy móc xây dựng, cũng như đối với các khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến thiệt hại về tài sản hoặc thương tật thân thể gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

Bảo hiểm rủi ro xây dựng AAA

Đối tượng Bảo hiểm là các công trình đang xây dựng bao gồm: Các công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác; Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng; Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng; Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng. Bảo hiểm cho các thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước cho chính công trình do các nguyên nhân: Hỏa hoạn, sét, nổ hóa học, trộm, cướp; Nổ vật lý, đoản mạch, các nguyên nhân về điện; Động đất, lũ, lụt; Bão, băng tuyết; Hành động ác ý, bất cẩn, sơ xuất, thiếu kỹ năng; Khuyết tật nguyên vật liệu, tay nghề kém (chỉ bảo hiểm thiệt hại hậu quả). Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba về: Thương tật thân thể và tài sản của người thứ ba; Các chi phí pháp lý mà người thứ ba đòi được từ người được bảo hiểm.

Phát triển nhanh và bền vững, đó là mục đích cũng như vai trò của Bảo hiểm trong mọi hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.

Xem thêm tại trang báo Người Lao Động

Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói Bảo hiểm AAA và yêu cầu tư vấn về gói bảo hiểm rủi ro xây dựng, hãy liên hệ: Hotline 1900 545435 hoặc fanpage AAA