Giỏ hàng

Áp Dụng Chữ Ký Số & Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Điện Tử Của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA

Từ tháng 5/2021 Bảo hiểm AAA sẽ áp dụng “chữ ký số” vào các hoạt động cấp và phê duyệt Giấy chứng nhận và hợp đồng bảo hiểm điện tử cho khách hàng.

Với tính năng này công ty hướng đến mục tiêu chuyển đổi số trong công tác quản lý chứng từ bảo hiểm để mang đến tiện lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

Việc áp dụng Chữ ký số trên các chứng từ bảo hiểm có những ưu điểm sau:

  • Đảm bảo pháp lý: Việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm điện tử đảm bảo cơ sở pháp lý của Công ty đối với những thông tin yêu cầu bảo hiểm của Khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật về bảo mật thông tin và tính toàn vẹn của chứng từ bảo hiểm được cấp trực tuyến;
  • Tính không thể phủ nhận/ khả năng xác định nguồn gốc: Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc hợp đồng bảo hiểm được ký số sẽ thể hiện thông tin tra cứu trực tuyến tại trang web của Công ty, giúp khách hàng xác định được nguồn gốc và tính hợp lệ;
  • Tính toàn vẹn: Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu đối với nội dung đã ký, giúp khách hàng, đối tác và công ty yên tâm đối với các giao dịch của mình.

Việc áp dụng chữ ký số vào các hoạt động, kinh doanh của Bảo hiểm AAA nhằm thích nghi với sự thay đổi và chuyển đổi số của môi trường kinh doanh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ khách hàng, đối tác trên thị trường Bảo hiểm nói riêng và xu hướng chung của cả thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Khách hàng và Đối tác có thể liên hệ qua số hotline 1900 545435!