Bảo hiểm Hoả hoạn & rủi ro đặc biệt

altĐể thảm họa Luân Đôn không xảy ra một lần nữa

Tai nạn và rủi ro tiềm ẩn xung quanh cuộc sống và không thể lường trước được. Các tổn thất và thiệt hại vật chất bất ngờ như cháy nổ, lũ lụt, giông bão và các hành động cố ý phá hoại đối với tài sản, nhà cửa của gia đình hoặc doanh nghiệp đều có thể đặt bạn vào tình huống khó khăn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Với mức phí rất nhỏ hằng năm, sản phẩm của AAA sẽ giúp bạn chủ động tài chính trong mọi hoàn cảnh.

• Để đăng ký dịch vụ quý khách vui lòng download form điền thông tin:

1. Đối tượng bảo hiểm: Tài sản có thể được bảo hiểm bao gồm:

- Nhà cửa / công trình kiến trúc và các cấu trúc khác (Không bao gồm giá trị đất đai, nền móng)

- Trang thiết bị, đồ đạc

- Máy móc (bao gồm các loại thiết bị có giá trị lớn. Giá trị đư­ợc khấu hao nhanh)

- Phư­ơng tiện và thiết bị xử lý dữ liệu (Máy tính, ch­ương trình máy tính, không nhận bảo hiểm đối với giá trị dữ liệu của Người được bảo hiểm)

- Hàng hoá l­ưu kho: nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm


2. Phạm vi địa lý: Việt Nam 

3. Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm cho các tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được xảy ra đối với các tài sản được bảo hiểm theo danh mục tài sản mà Người được bảo hiểm kê khai. Không bảo hiểm cho các tổn thất hậu quả về tài chính mà Người được bảo hiểm bị mất đi do xảy ra sự cố tổn thất.

Riêng tổn thất tiền thuê nhà có thể nhận bảo hiểm khi người được bảo hiểm yêu cầu và ghi rõ trong danh mục tài sản được bảo hiểm.

alt

• Phí tham khảo:

Đang cập nhật

Phí bảo hiểm này chỉ mang tính chất tham khảo.Vui lòng liên hệ AAA để có những thông tin chi tiết


Tin trước đây:

 

Mạng Lưới Garage Liên Kết

Thông Tin Cổ ĐôngLiên kết web

Cơ Hội Nghề Nghiệp